10 Đại Gian Thần Trong Lịch Sử Trung Quốc

104.000₫ 130.000₫
Nhà sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách "10 Đại Gian Thần Trong Lịch Sử Trung Quốc"
I. Bá Bỉ gian thần tham ô, hãm hại trung lương, khiến nhà Ngô diệt vong
II. Lưu Tị gian thần phản nghịch, mưu cướp ngôi vua
III. Nhĩ Châu Vinh gian thần phản nghịch. ngang ngược tàn ác
IV. Dương Quốc Chung kẻ đào mồ chôn "Khai Nguyên thịnh thế"
V. Thái Kinh gian thần làm suy tàn triều Bắc Tống
VI. Trương Bang Xương gian thần bán chúa cầu vinh
VII. A Hợp Mã gian thần tham ô, hại dân hại nước
VIII. Nghiêm Trung viên thừa tướng gian ninh, chỉ mưu cầu tư lợi
IX. Ngao Bái gian thần chuyên quyền, tàn ác, tự tìm đường diệt vong
X. Hòa Thân gian thần tham ô, kết bè cánh, lũng loạn bá tánh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng