10 Đại Hoàng Đế Trung Quốc

136.000₫ 170.000₫
Nhà Sách Mão xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách "10 Đại Hoàng Đế Trung Quốc" 
I. Tần Thủy Hoàng vị hoàng đế đầu tiên thu phục 6 nước thống nhất Trung Hoa
II. Lưu Bang vị hoàng đế khai sáng triều đại Hán
III. Hán Võ Đế vị vua cuối cùng thời hưng thịnh nhà Hán
IV. Đường Thái Tông vị vua nổi tiếng nhất chiều Đường
V. Võ Tắc Thiên vị nữ vương duy nhất của Trung Hoa
VI. Triệu Khuông Dẫn vị hoàng đế nhà Tống
VII. Hốt Tất Liệt vị vua mở nhiều cuộc viễn chinh xâm lược nhà Nguyên
VIII. Chu Nguyên Chương vị hoàng đế khai sáng đế quốc nhà Minh
IX. Khang Hy vị hoàng đế nổi tiếng nhất triều Mãn Thanh
V. Càn Long vị hoàng đế đưa nhà Thanh đến thời cực thịnh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng