10 Đại Mưu Lược Trung Quốc

77.000₫ 96.000₫
Nhà sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách "10 Đại Mưu Lược Trung Quốc"
I. Khương Thượng - Vị Thỉ Tổ Các Mưu Lược Gia Trung Quốc
II. Phạm Lãi - Mưu Lược Gia Biết Tự Rút Lui Đúng Lúc
III. Tôn Tẩn - Một Nhà Mưu Lược Quân Sự Nhẫn Nhục Bất Khuất
IV. Tô Tần - Mưu Lược Gia Về Thuật “Tung Hoành Bài Hợp”
V. Trương Nghi - Nhà Tung Hoành Đưa Nước Tần Trở Thành Cường Quốc
VI. Phạm Thư - Nhà Mưu Lược Giúp Tần Hoàn Thành Đế Nghiệp
VII. Trương Lương - Bậc Thầy Của Đế Vương
VIII. Quách Gia - Một Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai
IX. Lưu Cơ - Nhà Mưu Lược Xây Dựng Triều Minh
X. Phạm Văn Trình - Nhà Mưu Lược Đã Giúp Triều Thanh Tiến Vào Quan Ải
Sale

Không sẵn có

Hết hàng