10 Đại Thừa Tướng Trung Hoa

90.000₫ 120.000₫
TQ 10
Nhà Sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách "10 Đại Thừa Tướng Trung Quốc"
I. Quản Trọng vị thừa tướng kiệt xuất của Tề Hoàn Công
II. Lý Tứ vị thừa tướng vừa có công vừa có tội
III. Tiêu Hà vị thừa tướng khai quốc của Lưu Bang
IV. Trần Bình vị thừa tướng 6 lần hiến kế đặc biệt
V. Gia Cát Lượng vị thừa tướng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi
VI. Địch Nhân Kiệt vị thừa tướng nổi danh thời Võ Tắc Thiên.
VII. Triệu Tấn vị thừa tướng giúp Tống Thái Tân định thiên hạ
VIII. Khấu Chuẩn vị thừa tướng ngay thẳng liêm chính
IX. Gia Luật Sở Tài vị thừa tướng kiệt xuất triều Nguyên
X. Vương Cư Chính nhà cải cách kiệt xuất thời Minh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng