10 Đại Tướng Soái Trung Quốc

120.000₫ 150.000₫
Nhà Sách Mão xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách "10 Đại Tướng Soái Trung Quốc"
I.Tôn Võ – Vị thủy tổ binh gia của Trung Quốc
II. Bạch Khởi – Vị tướng quân luôn luôn chiến thắng
III. Vương Tiễn – Một vị tướng trí dũng song toàn, gồm thu sáu nước
IV. Hạng Võ – Bị kịch của một người anh hùng thất bại trước khi sắp thành công
V. Hàn Tín – Một danh tướng đã khai sáng đế nghiệp cho triều Tây Hán
VI. Quách Tử Nghi – Một danh tướng tái tạo nhà Đường
VII. Nhạc Phi – Một vị anh hùng dân tộc từng làm cho kẻ thù khiếp đảm
VIII. Từ Đạt – Vị Khai quốc công thần số một của triều đại nhà Minh
IX. Thích Kế Quang – Một danh tướng hào hùng chuyên chống bọn giặc lùn
X. Tả Tông Đường – Một tướng lãnh yêu nước kiệt xuất trong lịch sử cận đại của Trung Quốc
Sale

Không sẵn có

Hết hàng