10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu & người nghèo

37.000₫ 49.000₫

GI 12

Xac hội có thể chia thành 5 lớp người: rất nghèo, nghèo, trung lưu, giàu và rất giàu. Mỗi nhóm người nghĩ về tiền bạc theo một cách khác nhau. Người rất nghèo nghĩ theo ngày, người nghèo nghĩ theo tuần, người trung lưu nghĩ theo tháng, nười giàu nghĩ theo năm và người rất giafunghix theo thập kỷ....

Sale

Không sẵn có

Hết hàng