100 nghề đắt giá trong thế kỷ XXI

35.000₫ 50.000₫

KT 29

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “100 nghề đắt giá trong thế kỷ XXI”


Thế giới ngày nay đang có một bước chuyển mạnh từ nền kinh tế lấy sản xuất hàng hoá là chính sang nền kinh tế mà lĩnh vực dịch vụ và "kinh tế tri thức" đóng vai trò chủ đao. Trong bối cảnh đó, ngoài những ngành nghề truyền thống, đang bùng nổ nhiều ngành nghề mới. Các ngành nghề này đang gia tăng về số lượng cũng như về nhu cầu. Hai đặc điểm chính bên ngoài đê nhận biết các ngành nghề này là: thứ nhất, chúng gắn liền với cách mạng truyền thông và công nghệ cao; thứ hai, là những ngành nghề được trả lương cao, hay chúng còn được gọi là "những ngành nghề đắt giá".

Sale

Không sẵn có

Hết hàng