100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại

48.000₫ 64.000₫

GI12 và TK 43

100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại sẽ cho bạn:

  •  10 ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất để thưc hiện việc quản lý tài khoản khách hàng.
  • 10 mẹo kinh doanh tuyệt vời nhất dành cho các giám đốc bán hàng.
  • 8 ý tưởng bán hàng tuyệt vời nhất để trình bày với khách hàng.
  • 7 mẹo kinh doanh tuyệt với nhất dành cho những người bán hàng.
  • 9 ý tưởng bán hàng tuyệt vời nhất để tạo sự quan tâm.
  • 6 ý tưởng bán hàng tuyệt vời nhất để thiết lập một chiến dịch bán hàng phức tạp

           Và 50 ý tưởng, mẹo bán hàng và mánh khóe thú vị khác để giúp bạn và công việc kinh doanh của bạn thành công vượt trội.  

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng