12 Đại Hoạn Quan Trung Hoa

66.000₫ 86.000₫
TQ 10
Nhà sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: "12 Đại Hoạn Quan Trung Hoa"
 
Có thể nói, mưu lược là một phần trong đời sống văn hoá cổ truyền của các phần tử sĩ phu Trung Hoa ngày xưa. Đọc lịch sử Trung Hoa, chắc chắn chúng ta phải nhận ra rằng hầu hết mọi đối ứng đều có mưu lược trong đó. Các hoạn quan trong các triều vua Trung Quốc cũng không ít người nhờ mưu lược hơn người mà có những vị trí khiến không ít người mơ ước.
Họ là những người hàng ngày sống gần gũi hoàng gia nên rất dễ được sự tin ậy của hoàng đế. Khi đã có được sự tin cậy, quyền lực rơi vào tay họ cũng là điều dễ hiểu...
Có người vĩ đại như Tư Mã Thiên, cũng có kẻ gian xảo như Ngụy Trung Hiền... Họ, những hoạn quan - cũng góp phần không nhỏ vào biến thiên lịch sử Trung Hoa.
Mục lục
Triệu Cao - Sự sụp đỗ của Đế Chế Tần
Tư Mã Thiên - Nhà sử học vĩ đại của Trung Hoa
Trương Nhượng và Triệu Chung - Sự suy tàn của triều đại Đông Hán
Vương Chấn - Sự suy sụp của nhà Minh
Ngụy Trung Hiền - Nguyên nhân sụp đổ của nhà minh
Lí Liên Anh - Sự chuyên quyền của Từ Hi Thái Hậu
Lao Ái - Âm mưu buôn ngôi báu của Lã Bất Vi
Cao Lực Sĩ - Giai thoại Dương Quý Phi

Sale

Không sẵn có

Hết hàng