157 hiện tượng bí ẩn trên thế giới

45.000₫ 60.000₫
Từ ngàn xưa, thế giới tự nhiên xung quanh ta và cả những năng lực kỳ lạ của chính bản thân con người luôn là những điều bí ẩn, mà khoa học chưa thể khám phá và lý giải một cách dễ dàng, mạch lạc được.
Tuy vậy, chỉ là chưa chứ không thể là không. Câu trả lời dành cho các nhà khoa học và những người quan tâm đến lĩnh vực thần bí này vẫn còn đang ở phía trước và đòi hỏi thời gian không phải một sớm một chiều. Vì vậy cuốn 157 hiện tượng bí ẩn do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành chủ yếu chỉ dừng lại giới thiệu những hiện tượng kỳ bí, những năng lực kỳ lạ thông qua chuyện kể của những người đã mắt thấy tai nghe. Tuy vậy, trong từng câu chuyện cũng đưa ra những phán đoán, kết luận của các nhà khoa học, nhằm giúp bạn đọc và những người yêu công việc nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên có thêm tư liệu và rộng đường quan tâm.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng