200 phương pháp quản lý mới nhất

15.000₫ 21.000₫

TK 16

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “200 phương pháp quản lý mới nhất”

 

Trong thời đại kinh doanh có sự tham gia của toàn bộ nhân viên, tầng lớp trung gian phải năm đại cục các bộ phận sản xuất, tiêu thụ, khai thác.. còn nhân viên nói chung, thường qua các phương pháp TCD,ZD,vv để cải thiện hiệu quả công tác. Điều này có nghỉa là toàn thể nhân viên doanh nghiệp trên các cương vị công tác của mình tự chịu trách nhiệm cải thiện nhiệm vụ của mình. Để đạt được nhiệm vụ đó, năng lực kinh doanh, tìm hiểu toàn bộ nhiệm vụ quản lý và tính tổng hợp cùa nó là những tố chất cần có cùa các nhà doanh nghiệp hiện đại,,

Sale

Không sẵn có

Hết hàng