249 bài thơ chữ Hán

35.000₫ 48.000₫

A54

 

Nguyễn Du ( 1765-1820) là một trong những thi hào lớn nhất của nền thơ ca cổ điển Việt Nam. Ngoài Truyện Kiều một kiệt tác, Nguyễn Du còn có Vǎn chiêu hồn và 249 bài thơ chữ Hán.
Đọc thơ chữ Hán, ta hiểu thêm sự uyên bác của Nguyễn Du về cuộc sống, con người, lịch sử Việt Nam và Trung Quốc. Xưa, thươ đi sứ thường là loại thơ thù tạc, xã giao. Nguyễn Du khác vậy, chỉ để lại những bài thơ chân tưhực nhiều suy ngẫm thế sự. Đọc thươ chữ Hán Nguyễn Du, ta càng thấy rõ giá trị nhân vǎn, tinh thần tự tôn dân tộc sâu sắc của một trái tim lớn.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng