36 Kế Cầu Người

66.500₫ 95.000₫
Nhà Sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách "36 Kế Cầu Người"
Nhờ vả người khác là chuyện thường ở đời, người ta thường nói "Buôn có bạn, bán có phường". Cho dù bạn là ai, giỏi giang hay ngờ nghệch, là  quản lý hay làm công, chỉ khi bạn nhận được sử giúp đỡ của người khác và giúp lại người khác thì bạn mới có thể tồn tại, chính nhờ sự giúp đỡ tương trợ qua lại đó mà cuộc sống chúng ta mới tràn đầy tình cảm yêu thương, mọi công việc mới tiến triển thuận lợi.
Mời các bạn cùng tham khảo 36 Kế Cầu Người để rút ra kinh nghiệm bài học cho chính mình:
- Kế 1: Thắp Hương Miếu Lạnh
- Kế 2: Kết Giao Rộng Rãi
- Kế 3: Trước Lạ Sau Quen
- Kế 4: Giữ Kiên Trì
- Kế 5: Mạnh Dạn Nhưng Tinh Tế
- Kế 6: Biết Cách Gần Gũi
- Kế 7: Mượn Thanh Lên Trời
- Kế 8: Cùng Bổ Trợ Ưu Thế
- Kế 9: Tán Tụng Vừa Phải
- Kế 10: Mưa Dầm Thấm Lâu
- Kế 11: Biết Co Biết Duỗi
- Kế 12: Tạm Lùi Để Tiến
- Kế 13: Tấn Công Bốn Mặt
- Kế 14: Gần Gũi Cầu Thân
- Kế 15: Chiến Thuật Vu Hồi
- Kế 16: Lấy Lễ Quy Phục Lòng Người
- Kế 17: Có Gieo Có Hái
- Kế 18: Rượu Ngon Gặp Bạn Hiền
- Kế 19: Theo Dõi Thái Độ
- Kế 20: Biết Ăn Biết Nói
- Kế 21: Lựa Lời Mà Nói
- Kế 22: Xa Mà Gần
- Kế 23: Dùng Đòn Công Tâm
- Kế 24: Dẫn Dắt Từng Bước
- Kế 25: Ép Theo Ý Mình
- Kế 26: Kế Kích Tướng
- Kế 27: Diễn Giả, Hát Thật
- Kế 28: Tuần Tự Từng Bước
- Kế 29: Lựa Chọn Địa Điểm
- Kế 30: Sử Dụng Ánh Mắt
- Kế 31: Theo Đuổi Đến Cùng
- Kế 32: Việc Công Thành Tư
- Kế 33: Giữ Đúng Chừng Mực
- Kế 34: Đề Phòng Tiểu Nhân
- Kế 35: Khéo Léo Từ Chối
- Kế 36: Dám Nói "Không"  

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng