36 kế thành công trong kinh doanh

35.000₫ 42.000₫
TK 48
Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “36 kế thành công trong kinh doanh”
Với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, sự tồn tại hay suy vong của mỗi người, mỗi tổ chức đều phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có đủ sức cạnh tranh và hợp tác mang tính chất toàn cầu hay không. Để cạnh tranh, hợp tác hoặc phòng vệ, tất nhiên chúng ta cần phải có những phương tiện, vũ khí mạnh. Trong các loại phương tiện, vũ khí, có một loại đặc biệt lợi hại, đó là “kế”.
Từ nghìn xưa, con người luôn luôn đi tìm những công cụ, những vũ khí tư duy mạnh để cạnh tranh và hợp tác sinh tồn, đặc biệt là kế. Kế được định nghĩa là “cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó.” Kế là biện pháp, là cách thức là kỹ năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kế khác với biện pháp thông thưởng ở ba điểm chủ yếu:
- Thứ nhất, kế thường được tiến hành một cách chủ động, bí mật, bất ngờ.
- Thứ hai, kế thường được dùng ít thắng nhiều, dùng yếu thắng mạnh.
- Thứ ba, kế được dùng để giải quyết các tình huống khó khăn.
Như vậy, nói nôm na, kế là những biện pháp đặc biệt, những kỹ năng đặc biệt để giải quyết các tình huống khó khăn.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng