36 Mưu Kế Và Xử Thế

59.000₫ 75.000₫
Nhà Sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn: " 36 Mưu Kế Và Xử Thế "
Trong chiến trường, thương trường thắng bại đều do khéo dùng mưu chứ không phải dùng sức, cuốn sách này đưa ra cho bạn 36 mưu kế để bạn ứng biến trong Xử Thế với bốn Đại Kế Tổng Quan rồi chia thành 36 kế nhỏ
- Chiến Thắng Kế
- Cường Chiến Kế
- Nhược Chiến Kế
- Thối Chiến Kế

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng