36 năm một sự thức tỉnh - Sự trở lại Việt Nam của một người Mĩ

29.000₫ 40.000₫

NN  56                                                   

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “36 năm một sự thức tỉnh - Sự trở lại Việt Nam của một người Mĩ”

“Giờ tôi lại về Việt Nam như chính quê hương mình. Tôi đã tạo ra hình ảnh Việt Nam qua những việc tôi làm. Đất nước Việt Nam đã ảnh hưởng nhiều đến phong cách làm việc của tôi.

Hồi còn bé bạn đã được dạy rằng nếu một ai đánh mình thì mình sẽ trả đũa. Bạn cần phải trẻ thù. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã diễn ra trước mắt tôi. Giờ đây người cần phải trả thù là ai? Tôi đã trút sự căm thù đó lên chính mình và những người xung quanh.

Tôi sẽ không bao giờ tồn tại nếu không có những người đã sinh ra cùng chiến tranh với tôi. Tại nơi này gọi là Việt Nam. Theo cách thế nào đó đây là nơi chúng tôi đã sinh ra.

Việt Nam sẽ không còn là nơi nghiệt ngã đối với tôi. Nó sẽ là một vòng tay nhẹ nhàng vừa đủ cho tôi biết nó vẫn còn đó. Tôi cần vòng tay đó.”

Sale

Không sẵn có

Hết hàng