50 điều trường học không dạy bạn và 20 điều cần làm trước khi rời ghế nhà trường

67.000₫ 89.000₫

GI 14

Cuốn sách này sẽ giúp bạn chuẩn bị rất chu tất mọi việc:

  • Lên kế hoạch cho sự nghiệp của bạn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
  • Nhận biết các thế mạnh của mình và phát huy triệt để trong suốt quá trình tìm việc.
  • Đẩy mạnh những hoạt động tích cực chuẩn bị cho xin việc được thành công.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng