50 vấn đề cần phải quan tâm trong cuộc sống

20.000₫ 27.000₫

TK 42

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “50 vấn đề cần phải quan tâm trong cuộc sống”

Cuốn Sách 50 Vấn Đề Cần Phải Quan Tâm Trong Cuộc Sống giới thiệu với bạn đọc những kinh nghiệm thành công và thất bại từ quan hệ xã giao, thái độ nhân sinh đến phương pháp xử thế của con người, kết hơp với những ví dụ thực tế của phương Đông và phương Tây, làm sao để không khéo giữ mình, trong mối quan hệ giữa người với người, ứng dụng trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, nhằm cuối cùng bồi dưỡng, rèn luỵên con người trở thnàh một công dân, một viên chức, một cán bộ, một Đảng viên hoàn hảo và có ích cho xã hội.
Những lời khuyên chân thành ấy giúp cho con người biết đối nhân xử thế, chống lại thái độ hẹp hòi, tiêu cực, kiêu ngạo, bị động, lười nhác, ích kỷ, suy bì hơn thiệt, hám danh, hám lợi,…, cho con người biết tu thân, chống cái ác, đề cao cái thiện, tìm chân lý; nghĩa là phải rèn luyện con người 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng