Âm dương đối lịch 2016-2024

52.000₫ 75.000₫

Gồm các phần sau:

Ngày tháng: Âm, Dương, Can chi, Ngũ hành

- Ý nghĩa trạch cát của: 

  • Thập nhị bát tú
  • Thập nhị trực
  • Tam nương, Nguyệt kỵ, Tứ ly, Tứ tuyệt
  • Các sao tốt, xấu trong ngày
  • Giờ hoàng đạo  và hắc đạo

- Bảng cung phi, Ngũ hành của Lục thập hoa giáp

- Bảng khởi hành giờ Tý và hướng Hỷ thần, Tài thần cho các ngày

Sách được biên soạn cẩn thận, bao gồm những thông tin sau đây:

1. Ngày, tháng, năm Âm lịch

2. Ngày, tháng, năm Dương lịch

3. Các ngày trong tuần lễ

4. Can – chi (Thiên Can, địa Chi) của từng ngày, tháng, năm

5. Nhị thập bát tú (28 sao cảu thiên văn học và phép tính lịch truyền thống)

6. Thập nhị trực (12 trực)

7. Các ngày lễ kị theo cách tính lịch phổ biến trong dân gian

8. 24 tiết, khí trong năm

9. Ngày thuỷ triều của hàng tháng và ngày sơ, trung mạt phục của mỗi năm

10. Sao trực tháng

11. Các hung, cát tinh theo quan niệm của phong tục trạch cát truyền thống.

Nhóm biên soạn thêm vào cuốn tập lịch này phần phụ lục một số kiến thức tối thiểu mang tính phổ thông để những độc giả bình thường nhất cũng có thể tham khảo.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng