Atlas địa lý - kinh tế - chính trị thế giới

137.000₫ 195.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách "Atlas địa lý - kinh tế - chính trị thế giới"

Atlas kinh tế trình bày tất cả các nước hay vùng lãnh thổ trên thế giới theo điều tra của Liên Hiệp quốc, bao gồm cả Đài Loan, Porto Rico, Palestine, tổng cộng là 230 nước. Trên thực tế, 234 vùng lãnh thổ đã được LHQ điều tra, nhưng trong số đó có 4 nước chưa được phân tích thật sự, đó là BIOT (British Indian Ocean Territory), quần đảo Pitcairn, TTAF (vùng lãnh thổ của Pháp vùng đất Australe) và Vatican. Atlas Kinh tế không bình luận gì về căn cứ lựa chọn các quốc gia để công bố của LHQ mà chấp nhận nó ngoại trừ 3 nước Porto Rico, Taiwan, Palestine được đưa thêm vào đây.

Ở đầu ấn phẩm này, toàn bộ các nước đã phân tích được sắp xếp theo GDP và GDP bình quân đầu người. Cách sắp xếp này không đảm bảo, vì nó thực hiện theo trật tự dựa trên một cách đo lường ít chính xác. Ngược lại, việc sắp xếp kép này cho phép so sánh các quốc gia với nhau, và nếu như không được hiểu một cách giản đơn theo nghĩa từ ngữ, sẽ giúp tránh được những sai lầm ở mức độ lớn hơn. Để khắc phục thiếu sót này, Atlas Kinh tế cũng đưa ra tiêu chí sức mua, con số này có giá trị trong quốc gia đó....

Sale

Không sẵn có

Hết hàng