Bác Hồ - Sự cảm hóa kỳ diệu

26.000₫ 34.500₫

A64

   Cả cuộc đời hi sinh cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dấn và nhân loại, tấm gương Bác Hồ để lại cho mọi người lòng cảm phục, sự kính trọng và niềm tin sâu sắc.

   Tuy Bác Hồ đã ra đi, nhưng cuộc đời và sự nghiệp công lao, đạo đức cách mạng của người vẫn sống mãi và luôn tỏa sáng.

Cuốn sách " Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu" của đồng chí Nguyễn Xuân Thông - người đã có hơn 23 năm trực tiếp nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh, nay là vụ trưởng, chuyên viên cao cấp của tạp chí cộng sản. 

  Thông qua những câu chuyện ngắn gọn, được trình bày hộ thống với nội dung đảm bảo tính chính xác có độ tin cậy, hy vọng cuốn sách sẽ đêm đến hco bạn đọc những bài học bổ ích.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng