Bách khoa câu hỏi khoa hoc lý thú

60.000₫ 78.000₫

KT 27

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Bách khoa câu hỏi khoa hoc lý thú”

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

Phần 1: Câu hỏi khoa học về cơ thể con người.
Phần 2: Câu hỏi khoa học về vũ trụ, trái đất.
Phần 3: Câu hỏi khoa học về thực vật.
Phần 4: Câu hỏi khoa học về động vật.
Phần 5: Câu hỏi khoa học về kỹ thuật, quân sự.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng