Bàn về lịch vạn niên

18.000₫ 26.000₫
Bàn về lịch vạn niên là nghiên cứu, vận dụng phép biện chứng, vận dụng quan điểm lịch sử và ánh sáng khoa học hiện đại, soi chiếu vào thuật chiêm tinh cổ đại, thử phân tích những điều gì lạc hẫu lỗi thời cần phải loại bỏ, những điều chứa đựng hạt nhân logic có thể chấp nhận, tìm lấy những cốt lõi, những cái hay cái đẹp trong phong tục cổ truyền, loại bỏ những tạp chất, trên tinh thần đãi cát tìm vàng. 
Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề sau đây: 
-Có ngày tốt, ngày xấu hay không? 
-Việc chọn ngày tốt, tránh ngày xấu, tìm giờ lành, kiêng giờ dữ, có hẳn là mê tín nhảm nhí hay không? 
-Vì sao tục chọn ngày, chọn giờ, chọn hướng còn tồn tại lâu đời, chẳng những âm ỉ lưu truyền ở các nước trên thế giới? 
-Căn cứ lý luận của lịch pháp phương Đông? Thiên văn học cổ đại, căn cứ để làm lịch có tính pháp định gồm những nội dung gì? Từ Thiên văn học cổ đại vận dụng vào thuật chiêm tinh để chọn ngày chọn giờ như thế nào? 
-Diễn biến lịch sử từ khi nảy sinh các thuật chiêm tinh đến thời kỳ hình thành Lịch Vạn niên? 
-Lịch Vạn niên có từ thời nào? Cơ cấu nội dung của Lịch Vạn niên Trung Quốc? 
-Nội dung Ngọc Hạp thông thư tức lịch Vạn niên triều Nguyễn.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng