Bàn về tính hiệu quả

57.000₫ 81.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách ”Bàn về tính hiệu quả”

Hiệu quả là một trong những yếu tố tạo nên sự vĩ đại. Những con người vĩ đại, những công ty vĩ đại, những quốc gia vĩ đại đều được tạo nên bởi tính hiệu quả. Hiệu quả (effectiveness) - làm đúng việc (doing the right things); hiệu năng (efficiency) – làm việc đúng (doing the things right). Lợi ích của tính hiệu quả là không thể bàn cãi. Vậy, câu hỏi đặt ra là: “làm thế nào để đạt được sự hiệu quả?”

Sale

Không sẵn có

Hết hàng