Bố cục - Cấm kỵ trọng trang trí nhà ở

28.000₫ 40.000₫

Cuốn sách cấm kỵ trong trang trí nhà ở - Bố cục nói về phương hướng nhà ở, bài trí nhà ở và trọng điểm trang trí của từng khu vực trong nhà ở, cung cấp một số phương pháp cơ bản làm cho bố cục của nhà ở trở nên hoàn mỹ, tránh việc xuất hiện những bố cục bất lợi cho việc cư trú đi ngược với quy luật phong thủy. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng