Ca tụng thân xác

22.000₫ 27.000₫
PT 54
Nhà sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: "Ca tụng thân xác"
Đôi khi con người có dịp khám phá lại thân xác mình bằng kinh nghiệm đau ốm, đói khát tàn tật, soi gương, xấu hổ, để nhận định thân xác là mộ thực tại hàm hồ qua sinh hoạt dục tính, là mộ tư thân, xác tôi tham dự tích cực vào mọi hoạt động tri thức, chân tay, vào mọi giao ngộ với người khác và sau cùng, là một giá trị mà những kinh nghiệm về thừa (những cái thừa của con người; người là thừa đối với người) về thiếu (tàn tật, xấu xí) về mất (cái chết)là dịp làm cho con người ý thức được giá trị trên. Cuốn sách "Ca Tụng Thân Xác" giới thiệu nội dung:
  • Chương I: Thân Xác, Vật Xa Lạ Ấy.
  • Chương II: Biện Chứng Giấu Mở.
  • Chương III: Cái Xác.
  • Chương IV: Xác Tôi.
  • Chương V: Thân Xác Như Một Giá Trị.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng