Cái vô hạn trong lòng bàn tay - từ Big Bang đến giác ngộ

98.000₫ 130.000₫

GI 23

Cuộc nói chuyện giữa hai nhà khoa học:

_ Một nhà vật lý thiên văn vốn là phật tử, người mong muốn đem những hiểu biết khoa học của mình đối chiếu với những nguồn gốc triết học về sự sống theo quan niệm nhà phật.

_ Một nhà khoa học phương Tây trở thành nhà sư, người mà những kinh nghiệm cá nhân đã kích thích ông so sách hai con đường nhận thức hiện tượng khách quan.

Họ nói chuyện với nhau không phải theo kiểu tranh luận đối đáp mà cùng bổ khuyết cho nhau để xây dựng cái nhìn nhân văn về khoa học tự nhiên, mượn tinh thần đạo Phật để hạn chế cái ác của nền khoa học kỹ thuật đang phát triển đến tột bậc.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng