Chỉ nam của các nhà kinh tế học

20.000₫ 25.000₫

TK 37

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Chỉ nam của các nhà kinh tế học”


ho đến nay lịch sử loài người đã phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Mỗi một hình thái mới ra đời đều phản ánh sự phát triển tất yếu của kinh tế xã hội theo quy luật lịch sử . Sự ra đời của hình thái tư bản chủ nghĩa được coi là một bước ngoặc lớn trong lịch sử loài người. Giai cấp tư sản với ưu thế của nó đã tạo ra một lượng của cải vật chất lớn gấp trăm lần so với xã hội phong kiến bảo thủ lạc hậu. Trong sự phát triển đó có sự đóng góp rất to lớn của các nhà kinh tế học.

” Chỉ nam của các nhà kinh tế học “ là một cuốn sách viết về các nhà kinh tế học tư sản cùng những cống hiến vĩ đại của họ trong sự phát triển của nền kinh tế. Người đọc có thể thông qua đó để tự bồi dưỡng cho mình về những kiến thức về kinh tế học. Cuốn sách này không phải là chính truyện của các nhà kinh tề học, nhưng nó sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin về các nhà kinh tế học theo một số quy phạm, học vị, kinh nghiệm từng trải, các tác phẩm nổi tiếng và những tư tưởng cũng như nhiều giải thưởng cao quý mà họ đã nhận được….. 
Cuốn sách này được tham khảo bởi nhiều nguồn tư liệu, đồng thời có tiếp thu thành quả nghiên cứu của rất nhiều học giả. Hầu hết các nhà kinh tế đều rất xứng đáng để chúng ta tôn kính bởi những cống hiến của họ, nhưng xét cho cùng, cho dù anh ta vĩ đại như thế nào cũng đều có tính hạn chế của thời đại, không thể yêu cầu họ ” thập toàn thập mỹ được “. Chúng ta không thể phủ nhận được rằng mỗi một cống hiến của họ liên tục nối tiếp nhau chính là một sự tiến bộ của kinh tế học.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng