Chìm Nổi

45.000₫ 63.000₫
Nhà sách mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách "Chìm Nổi"
 
… Tưởng Giới Thạch là nhân vật lịch sử, muôn nhà đều biết, vạn hộ đều hay. Vậy mà mọi người hiểu đúng về ông không nhiều. Mặc dù những tác phẩm, truyện ký về Tưởng Giới Thạch và những thành quả nghiên cứu khác đã không hiếm thấy. Cuốn sách này đã dựa vào những ý nguyện ban đầu, dùng những thực sử làm căn cứ, lấy những vấn đề mà mọi người quan tâm làm trọng tâm, giới thiệu để đông đảo bạn đọc hiểu rõ một nhân vật đã sản sinh ra những ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Từ những góc độ đặc thù tái hiện Tưởng Giới Thạch và thời đại đó, nhấn mạnh nhận thức chính xác về quan hệ cá nhân với lịch sử, chấn chỉnh đúng đắn những hoạt động của mình trong quá trình lịch sử.
Cuốn sách nêu lên hơn năm chục điều bí mật về gia thế, về hôn nhân luyến ái,về sự chìm nổi, về sự thất bại ở Đại lục, về cuộc chạy trốn ra Đài Loan, về sự phản công Đại lục, về đại nạn mà không chết, về tính cách lạ kỳ và về cái chết bí ẩn của Tưởng Giới Thạch.
Có thể nói nền móng cho sự ổn định chính trị Đài Loan, trước hết phải kể đến công lao của Tưởng Giới Thạch. Cuốn “chìm nổi” là cuốn sách độc quyền của Nhà sách Mão phát hành, cung cấp đầy đủ, toàn diện cho bạn đọc về nhân vật này.
Cái hay của cuốn sách là trình bày đến độc giả từng tình huống cụ thể, mỗi một vấn đề, hãy xem ông giải quyết, rồi từ đó cho thấy sự thủ đoạn, khéo léo, tâm và tầm của ông. 
Một trích đoạn về Tưởng:
“Tưởng Giới Thạch là đại hiếu tử toàn thiên hạ, 35 tuổi sau khi mẹ mất, ông đã lập nên lời thề: “Sau này, không kể là âm lịch, dương lịch, phàm là ngày giỗ của mẹ, không ăn đồ tanh, không tức giận, không mặc áo màu!”.
Lời thề ấy đã được ông tuân giữ suốt cả một đời.
Thông tin sách: 619 trang, bìa cứng khổ 13*19, NXB Văn Hóa Thông Tin 2001.
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc quan tâm đến lịch sử Trung Quốc!
Sale

Không sẵn có

Hết hàng