Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do

21.000₫ 30.000₫

TK 17

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do"

Cuốn sách này hy vọng có thể gợi mở cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh đạo nhà nước, các cố vấn kinh tế, các quan chức nhà nước trung ương và địa phương, các nhà doanh nghiệp, các học giả, cán bộ nghiên cứu... góp phần tạo ra những cuộc tranh luận lành mạnh, có văn hóa và rộng rãi, góp phần đắc lực vào nâng cao dân trí. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng