Con người Việt Nam với triết học Đông Tây

102.000₫ 145.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách  ”Con người Việt Nam với triết học Đông Tây”

Gồm 18 chương, đề cập đến nhiều nội dung của các khoa học triết học cơ bản. Đây là những vấn đề khó, rất tư biện, đã được nhiều công trình chuyên ngành đề cập tới từ rất lâu và hầu như đã được giải quyết nhưng được tác giả trình bày bằng thủ pháp triết học riêng, làm cho nó trở nên lý thú, có những điều mới, có sức thuyết phục người đọc. Vũ trụ, thế giới, cuộc sống con người, cá thể, tộc loại, nhân loại, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, tâm lý, đạo đức, mỹ học... hiện đại bao chứa nhiều điều bất ổn, phức tạp, nhưng với phương pháp xuất phát từ vấn đề nảy sinh trong thực tại, quay lại đi tìm cái cội nguồn triết học để rút ra cách giải quyết, tác phẩm đã cuốn hút người đọc.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng