Cục diện kinh tế thế giới - Hai thập niên đầu thế kỷ XXI

95.000₫ 130.000₫

KT 22

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Cục diện kinh tế thế giới - Hai thập niên đầu thế kỷ XXI”

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: 

 • Phần 1: Xu thế phát triển chung của kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 1: Tổng quan kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 2: Xu thế phát triển và tác động ngày càng mạnh của khoa học - công nghệ đến kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI.
  - Chương 3: Xu thế biến đổi thể chế kinh tế toàn cầu trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI 
 • Phần 2: Quan hệ kinh tế quốc tế và trật tự kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 4: Xu thế chung của sự phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế đầu thế kỷ XXI
  - Chương 5: Thương mại và đầu tư trực tiếp quốc tế hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 6: Tài chính - tiền tệ thế giới trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI
  - Chương 7: Các nước lớn và trật tự kinh tế thế giới 20 năm đầu thế kỷ XXI 
 • Phần 3: Xu thế phát triển kinh tế của các khu vực và các nước chủ yếu
  - Chương 8: Kinh tế các nước phát triển hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 9: Kinh tế Mỹ 20 năm đầu thế kỷ XXI
  - Chương 10: Kinh tế liên minh Châu Âu (EU) 20 năm đầu thế kỷ XXI
  - Chương 11: Kinh tế Nhật Bản 20 năm đầu thế kỷ XXI
  - Chương 12: Kinh tế các nước đang phát triển hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 13: Kinh tế Trung Quốc 20 năm đầu thế kỷ XXI
  - Chương 14: Kinh tế Liên Bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Chương 15: Kinh tế Ấn Độ 20 năm đầu thế kỷ XXI 
 • Phần 4: Kết luận và kiến nghị
  - Chương 16: Cục diện kinh tế thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI và một số kiến nghị về chiến lược phát triển của Việt Nam
Sale

Không sẵn có

Hết hàng