Dám thất bại

37.000₫ 49.000₫

KT 30

Chúng ta thương nghe và đọc về những câu chuyện thành công, về những thời khắc tốt đẹp và thuận lợi... Phần lớn, mọi người không thích sự thất bại, như thể chung ta được lập trình đẻ tránh xa nó. Thất bại xem bị xem như một thứ tệ hại. Lẽ nào thất bại chảng có chút giá trị sao?

Đó chính là lý do quyển sách này chạm  đến mặt kia của câu chuyện thành công - một phương diện mà từ đó chúng ta học hỏi được rất nhièu. Dám thất bại bạn sẽ thành công. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng