Dẫn lối về nguồn

17.000₫ 25.000₫

Đạo Phật lưu truyền đã hơn 25 thế kỷ, qua bao biến thiên của thời đại. qua bao thế cuộc thăng trầm, làm sao tránh khỏi những sự đổi thay canh cãi.

Bần Tăng, Tỳ khưu Khanti Pàla "Hộ Nhẫn", được vinh hạnh tham dự kết tập Tam Tạng lần thứ sáu, tại đại thạch động Rangoon thủ đô nước Miến Điện, gồm 2500 vị Tỳ khưu đạo đức toàn Thế Giới, trong thời gian hai năm kể từ ngày năm 1952 đến năm 1954 thì hoàn tất.

Tam tạng Pháp bảo được Giáo Hội Tăng Già toàn Thế Giới xác nhận là không thêm và không bớt giữ gìn nguyên vẹn những lời khuyên dạy của đức Bổn sư Phật tổ GOTAMA.

Tam tạng sau đó, được phiên dịch ra các thứ ngôn ngữ, để thập phương Phật tử, lấy đó làm kim chỉ Nam mà tu hành cho đến nơi giải thoát.

Thiện nam Trà Giang Tử dày công, sưu tầm, biên soạn và sắp xếp từng phần với nội dung gãy gọn, hàm súc, để cho các Phật tử dể học, dể nhớ mà hành theo.

Bần Tăng xin tán dương công đức và chân thành giới thiệu cho thập phương Phật tử, lấy đó làm tư liệu nghiên cứu và thực hành, để đem lại lợi ích cho mình, từ đời nầy cho đến vô lượng kiếp vị lai, cho đến ngày đắc thành đạo quả vô sanh.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng