Đạo làm người

12.000₫ 18.000₫

TK 36

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Đạo làm người”

Trong thời đại khoa học ngày nay ngồi giảng những luân lý của thánh hiền ngày xưa có vẻ như không còn hợp lý của thánh hiền ngày xưa có vẻ như không còn hợp thời. Thực ra những luân lý ấy có chỗ trừu tường và quá xưa! Nhưng nếu chúng ta đọc với tinh thần suy luận để chọn lọc, rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, phát triển phù hợp với thực tế đời sống thiết nghĩ cũng không phải không bổ ích.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng