Đạo phật và thế gian

21.000₫ 30.000₫

Đạo Phật là một tôn giáo rất gần gũi vói mọi người dân VN. Ở nước ta, đạo Phật chủ yếu theo phái Đại thừa và có pha lẫn Tịnh Độ tông. Chính vì vậy, trong chùa và các Phật tử nhà Phật không chỉ thờ riêng Phật Thích Ca Mâu Ni  mà còn thờ cả Phật A-di-đà và các vị Bồ-tát khác. Để giúp ai có quan tâm và đi vãng cảnh chùa, tìm hiều thân thế, tôn chỉ, mục đích tu hành thành đạo của từng vị Phật, từng vị Bồ-tát, quyền sách này sẽ trình bày rõ nét phần nào ý tưởng trên cùng với nội dung về mối quan hệ Phật – con người và thế gian trong vũ trụ bao la vô tận. Đồng thời giới thiệu  những quy định, cách thức thờ phụng, sự sắp xếp, bày trí các tượng Phật, Bồ Tát thánh thần trong các chùa như thế nào là đúng cách. Sách giới thiệu quang cảnh, bài trí của một số chùa lớn nổi tiếng quen biết ở nước ta.

Giáo lý đạo Phật cao siêu, thâm diệu vô cùng, không thể lấy cái trí học mà xem xét, bàn luận cho rõ ràng được. Song vì sự ham muốn tiếp cận cái TRÍ TUỆ của đạo Phật  tôi biên soạn – cuốn sách này. Trong quá trình biên soạn, tôi có tham khảo tài liệu của một số đại học giả nổi tiếng như Daiseitz Teitro Suzuki, TTK; M.T Narada. Cuốn sách có thể có nhiều thiếu sót, mong quý độc giả chỉ giáo, và cho ý kiến.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng