Đầu tư cho tương lai

20.000₫ 28.000₫

TK 33

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Đầu tư cho tương lai”

Cuốn sách bao gồm những câu chuyện độc lập về giáo dục. Hình thức không được hệ thống hóa, nhưng tinh thần thì thống nhất. Trong tập sách này, bạn đọc sẽ bắt gặp những phương pháp giáo dục được căn cứ vào cơ cấu sinh lý, tâm lý của người thụ giáo để khi cương khi nhu, áp dụng một chương trình giáo dục phát triển vừa mang tính nhân văn vừa mang tính xã hội sâu sắc.

"Nghề chơi còn lắm công phu" huống hồ rèn luyện nhân vị cho trổ hoa nhân cách. Phải có cả một nghệ thuật tinh vi, nhà giáo dục mới thành công sứ mệnh cao cả của mình".

Sale

Không sẵn có

Hết hàng