Đề phòng và ứng phó với tiểu nhân

28.000₫ 40.000₫
TK 20

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Đề phòng và ứng phó với tiểu nhân”

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:
 • Chương 1: Thành thực
  - Phần 1: Nền tảng ứng xử chính là sự thành thực
  - Phần 2: Người thành thực sẽ được báo đáp
  - Phần 3: Lừa gạt là nhất thời, thành thực là vĩnh cửu
  - Phần 4: Kẻ giảo hoạt tự gieo gió gặt bão
  - Phần 5: Làm việc không nên quá tinh ranh
  - Phần 6: Dám nhận sai, dũng cảm xin lỗi
 • Chương 2: Tạo mối quan hệ
  - Phần 1: Quan hệ xã hội tốt là tài sản lớn nhất trong cuộc đời
  - Phần 2: Sách lược và phương thức cơ bản để tạo mối quan hệ xã hội tốt đẹp
  - Phần 3: Làm thế nào để người khác có thiện cảm với bạn?
  - Phần 4: Thiết lập quan hệ với những người có năng lực và người nổi tiếng
  - Phần 5: Giỏi kết bạn với người lạ
  - Phần 6: Trân trọng nhân duyên, thoát khỏi sai lầm
 • Chương 3: Phòng tiểu nhân
  - Phần 1: Xa tiểu nhân gần quân tử để vững vàng trên hành trình cuộc sống
  - Phần 2: Quan sát kẻ tiểu nhân, nhận rõ hình dạng của chúng
  - Phần 3: Sách lược cơ bản để phòng và ứng phó với kẻ tiểu nhân
  - Phần 4: Phòng và chống kẻ tiểu nhân tại nơi làm việc
  - Phần 5: Phòng tránh và ứng phó với tiểu nhân trên thương trường
  - Phần 6: Phòng và đối phó với kẻ tiểu nhân trong xã giao
Sale

Không sẵn có

Hết hàng