Dễ trong dễ

80.000₫ 110.000₫
TK 38
Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Dễ trong dễ”
Dễ Trong Dễ của Nho gia là "Trung dung", trung dung là làm việc cụ thể, thực tế, có cương có nhu, có tiến có thoái, tùy cơ ứng biến. Bạn muốn thành công nhanh cần phải học "thư giãn tâm hồn", phải biết "liệu cơm gắp mắm" bởi "chổi ngắn không quét được mạng nhện xa". Không "đánh trống bỏ dùi", gắng sức làm việc, học tập khiến ngu đần trở thành thông minh, khiến thông minh biến thành trí tuệ, khiến trí tuệ biến thành của cải.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng