Điểm khủng hoảng

45.000₫ 59.000₫

GI 16

Không kể bạn là ai, đang làm gì, cá nhân hay tổ chức nào, bạn đều sẽ phải trải qua các vấn đề khó khăn, những thay đổi bất ngờ và khủng hoảng cần phải xử lý ngay để không bị văng ra khỏi trạng thái cân bằng hiện tại.

Việc của bạn trong lúc gặp khủng hoảng là đương đầu với thử thách, xử lý hiệu quả và không ngừng tiến lên. Hãy cùng tìm hiểu 21 giải pháp hiệu quả nhất khi bạn đã "nghèo còn gặp cái eo" để có những giải pháp phù hợp cho hoàn cảnh riêng của mình

Sale

Không sẵn có

Hết hàng