Gia Cát Khổng Minh Dự Đoán

27.000₫
Nhà Sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn "Gia Cát Khổng Minh Dự Đoán", cuốn sách này sẽ giới thiệu cho bạn đọc Kinh Dịch dưới góc độ dự trắc học:
- 384 quẻ dự đoán của Khổng Minh qua 64 quẻ Kinh Dịch
- 384 hòa trong Chu Dịch Diễn Ca của Hương Cống thời Lê - Đặng Thái Bàng
Nội dung của các lời giải nhằm dự đoán khả năng tốt xấu của mọi sự vật, với phương châm : "Xu Cát Tỵ Hung, Khuyến Thiện Trừ Ác, Đức Năng Thắng Số....

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng