Hành trang vào đời

16.000₫ 22.000₫

B51

Tác giả của cuốn sáchHành trang vào đời David P.Campbell, vốn là một nhà tâm lý, sẽ trò chuyện với người đọc về tầm quan trọng của việc định hướng, lựa chọn và chuẩn bị những điều cần thiết trước ngưỡng cửa vào đời. Mỗi sự lựa chọn sẽ mở ra một cánh cửa, mà ở đó hành trang cần có không chỉ là kiến thức, không chỉ là sự yêu thích công việc, không chỉ là tình yêu thương… mà còn cả những vấn đề sát sườn cuộc sống như rèn luyện những kỹ năng sống, ý thức được sự ảnh hưởng của bạn bè, gia đình, tầm quan trọng của việc tích lũy kinh nghiệm…Sách được kết bằng một trích dẫn rất ý nghĩa: Hãy yêu cuộc đời vì nó đem đến cho ta cơ hội để sống và làm việc, để yêu thương và mơ tưởng cùng các vì sao. (Henry Van Dyke). Yêu thương và mơ ước – có lẽ đó chính là điều đầu tiên mà mỗi người nên cóp nhặt, cất giữ và không bao giờ được phép đánh mất ngay trong hành trang cuộc sống mỗi người.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng