Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp

20.000₫ 30.000₫

KT 12

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp ”

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phải đối mặt với nhiều cạnh tranh và thách thức để tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh đó, cùng với việc trang bị những kiến thức mới về quản lý tài chính doanh nghiệp thì việc trang bị những kiến thức mới về quản lý tài chính doanh nghiệp thì việc giúp sinh viên các chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính củng cố và nâng cao năng lực tư duy, rèn luyện kỹ năng lựa chọn, đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định tài chính trong tương lai là điều hết sức cần thiết.

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập  của giáo viên và sinh viên, cùng với việc biên soạn lại giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuồn “Hệ thống câu hỏi và Bài tập Tài chính doanh nghiệp”. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các bài tập Tài chính doanh nghiệp được biên soạn từ những lần trước, bổ sung thêm nhiều bài tập mới, phù hợp với những thay đổi của giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp, cũng như đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi kinh tế và những thay đổi trong công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp ở Việt Nam.

Cuốn sách do tập thể giảng viên Bộ môn Tài chính doanh nghiệp biên soạn, với sự tham gia của các giảng viên có nhiều năm giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp trong Học viện Tài chính

Sale

Không sẵn có

Hết hàng