Học nghề xây dựng - Trang trí

18.000₫ 22.000₫

Cuốn sách gồm các nội dung

- Trang trí mặt tô trát

- Trang trí mặt đá vụ

- Trang trí mặt sơn quét

- Trang trí mặt dán bồi

- Trang trí mặt ốp lát

- Trang trí tấm che

- Trang trí tấm kính

- Trang trí mặt tường bê-tông

- Trang trí mặt nền truyền thống

Trân trọng giới thiệu!

Sale

Không sẵn có

Hết hàng