Kế hoạch chiến lược của Coca-Cola

60.000₫ 80.000₫

KT 25

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Kế hoạch chiến lược của Coca-Cola”

Phân tích toàn diện những nhân tố góp phần thành công trong tiến trình lịch sử hàng trăm năm phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới của Coca - cola như: Duy trì quảng cáo và thương hiệu, đề cao chất lượng sản phẩm, chiến lược quảng cáo, mô hình kinh doanh, kênh phân phối...

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng