Không có cái chết

77.000₫ 110.000₫

GI11

Sự sống và cái chết là hai phần của cùng một dòng năng lượng. Cái chết không phải sự kết thúc của sự sống.Cái chết là một phần của sự sống và sự sống cứ tiếp diễn.Bạn đã chết nhiều lần và bây giừ bạn vẫn đang sống. Sư sống của bạn là mãi mãi. Cái chết chỉ là một phần nhỏ, khi bạn thay đổi ngôi nhà của mình, nhưng phần cốt lõi của bạn vẫn như cũ. Bạn thay đổi ngôi nhà của mình bao nhiêu lần không quan trọng, có điều tâm trí không thể nhận thức được

Sale

Không sẵn có

Hết hàng