Kiến thức nhà ở theo phong tục dân gian

19.000₫ 26.000₫

Kiến Thức Nhà Ở Theo Phong Tục Dân Gian gồm các phần: 
- Kiến thức cơ bản về địa lý. 
- Địa lý dân gian bàn về hình thể. 
I. Một số tri thức. 
Mười hai con giáp và phương vị nhà ở. 
Những điều cần hoàn thiện cho văn phòng và cửa hàng. 
Quan niệm ngày nay về địa lý. Những quan niệm chủ yếu. 
II. Các yếu tố ngoại cảnh. 
III. Các yếu tố nội thất. 
Những điều nên tránh trong xây dựng nhà ở. 
200 Trường hợp phong thủy nhà ở

Sale

Không sẵn có

Hết hàng