Kìm cắt mô hình 3D Plato

30.000₫ 50.000₫
Kìm cắt mô hình 3D Plato dùng để cắt các miếng ghép kim loại ra khỏi tấm kím loại trước khi lắp.
Lưu ý: Cắt các miếng ghép kim loại theo thứ tự, không cắt nhiều miếng ghép ra khỏi tấm một lúc để tránh gây lộn xộn, khó tìm kiếm
Sale

Không sẵn có

Hết hàng