Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách ”Kinh dược sư”

Đây là một trong những bản kinh tụng thông dụng của người Phật tử. Kinh Dược Sư nói về đại nguyện rộng lớn của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Kinh thuyết dạy về công đức của người trì tụng kinh, xưng niệm danh hiệu đức Phật Dược Sư cũng như noi theo hạnh nguyện của ngài.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng