Lão tử - Đạo dức kinh

31.000₫ 45.000₫

Đây là cuốn sách dạy ta đạo làm người, sách của cổ nhân nhưng tư tưởng không bao giờ cổ. Tuổi trẻ chúng ta sống trong thời đại toàn cầu hoá, thời đại xe Lexus, sống trong "Hoàn cảnh hậu hiện đại", có bao giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau về Đạo làm người chưa? Chúng ta thành công trong cuộc sống (có thể do may mắn) nhưng chúng ta có thực sự yên lòng thanh thản không?! Sách dạy chúng ta hãy biết thoả  mãn và sống hạnh phúc và thành đạt... 

Đọc ĐẠO ĐỨC KINH Lão tử, kết hợp với nghiên cứu khoa học kỹ thuật Phương Tây là chúng ta có văn võ song toàn, giống như người Nhật vậy, họ có văn võ song toàn là nhờ Đông - Tây kết hợp nên đất nước họ mới phát triển như vậy. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng